9 maart 2018: Symposium Actualiteiten verzekeringsrecht 2018

Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS) in samenwerking met JPR Advocaten, Open Universiteit en Uitgeverij Paris het Symposium Actualiteiten verzekeringsrecht 2018. Prof. mr. Jac Rinkes, hoogleraar privaatrecht en prof. dr. Marc Hendrikse, hoogleraar handelsrecht en verzekeringsrecht, beiden Open Universiteit, geven een lezing op het symposium.

Lees Verder

6 april 2018: NTHR Symposium Verzekering en de Handel te Amsterdam

NTHR symposium 2018: Verzekering en de Handel Vrijdag 6 april 2018 | Industrieele Groote Club | Dam 27, Amsterdam In samenwerking met Amsterdam Centre of Insurance Studies (ACIS)   Programma 12.30 uur Ontvangst 13.00 uur Opening door de dagvoorzitter: Prof. dr. J.B. Wezeman, hoogleraar handelsrecht en ondernemingsrecht RUG 13.05 Juridische aspecten van co-assurantie: to follow-clausule, horizontale […]

Lees Verder

Cursus Europees verzekeringsrecht Jac Rinkes 11-11-16 SSR

Verzekeringsmaatschappijen zijn werkzaam op de gehele Europese markt en grenzen tussen lidstaten zijn van ondergeschikt belang. Over de effecten en resultaten die ter zake zijn geboekt, verschillen de meningen. Vanouds wordt ervoor gepleit dat met name de premiestellingvolledig onder het mededingingsregime dient te vallen. Tevens zou betere informatie inzake de solvabiliteit van individuele verzekeringsmaatschappijen de […]

Lees Verder

Studiekring Mercatura Honesta op 27 mei 2016 te Utrecht

Op 27 mei 2016 heeft in de Academische Club te Utrecht de derde studiekring Mercatura Honesta Plaatsgevonden. Het thema was deze keer rechtsvergelijking. Onderstaande personen hebben gesproken: dr. Viola Heutger prof. mr. Jac Rinkes mr. dr. Jeroen Ermers mr. dr. Igor van Loo Klik op de naam van de spreker om de door hem of […]

Lees Verder

Studiekring Mercatura Honesta te Amsterdam UvA

Op 12 mei 2015 vond de tweede bijeenkomst van de studiekring Mercatura Honesta plaats aan de Universiteit van Amsterdam. Gastheer was Prof. mr. drs. M.L Hendrikse. Dagvoorzitter was mr. dr. A.H. Lamers. Thema van deze bijeenkomst was “Verzekeringsrecht”. Omdat in het voorjaar van 2015 diverse verzekeringsrechtelijke promotieonderzoeken lopen aan de Universiteit van Amsterdam de Open […]

Lees Verder

Studiekring Mercatura Honesta te Utrecht

Op 1 mei 2014 is de studiekring Mercatura Honesta voor het eerst bijeen geweest te Utrecht (studiecentrum OU). De leden Henri Martius en Martine Boonk hebben meerdere stellingen rondom het leerstuk electronisch contracteren verdedigd. Dagvoorzitter was Jac Rinkes. De inleiders zowel als de andere aanwezige leden van de kring hebben geanimeerd gediscussieerd over het onderwerp […]

Lees Verder

Seminar: De BV als rechtsvorm voor ondernemers in de creatieve industrie

Nieuwe kansen sinds de implementatie van het wetsvoorstel Flex-BV per 1-10-12 Creatieven die ondernemen kiezen er doorgaans voor om dat als eenmanszaak te doen. Of samen in een VOF. Maar een BV oprichten? Dat was toch duur en alleen geschikt voor grotere bedrijven? Sinds op 1 oktober het wetsvoorstel Flex-BV in werking is getreden, wordt […]

Lees Verder

Tweede kring bijeenkomst van Promovendi, Promoti en Promotores Rechtswetenschappen (KpppR) OU

Op donderdag 18 oktober 2012 vond de tweede bijeenkomst van promovendi, promoti en promotores van de faculteit Rechtswetenschappen Open Universiteit plaats. Buitenpromovendi belangrijk voor de OU Er is veel belangstelling voor wetenschappelijk juridisch onderzoek aan de Open Universiteit. De Open universiteit heeft haar naam als academisch tweede kans onderwijs inmiddels ruim waar gemaakt. De volgende […]

Lees Verder

Lezing door Ton Lamers op 8 december 2011 te Enschede

Op 2 september j.l. heeft OU-alumnus mr.dr.Ton Lamers, die als docent is verbonden aan de ArtEZ hogeschool voorde kunsten, zijn proefschrift verdedigd aan de OpenUniversiteit in Heerlen. Ton heeft in zijn twaalfjarige carrière bij ArtEZ een ondernemerschaps-curriculumontwikkeld en meerdere boeken geschreven (o.a.Musiconomie en Arteconomie) die handelen over ondernemerschap in de creatieve industrie.Zijn proefschrift is getiteld […]

Lees Verder

Jac Rinkes spreekt bij Marsman Advocaten op 23 november 2011 te Amersfoort

Op woensdagmiddag 23 november 2011 zal Prof. mr. J.G.J. Rinkes een cursus/spreekbeurt verzorgen voor Marsman Advocaten te Amersfoort. Aan de orde zullen komen: Algemene voorwaarden algemeen, uitlegperikelen, exoneratieclausules (opstellen) en de rechtspraak Hof van Justitie EU (m.n. Pohotovost’-arrest inzake ambtshalve toetsing). Deze bijeenkomst is helaas alleen voor genodigden.

Lees Verder