A.L.H. Ernes, Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid en de positie van de handelende functionaris in het bedrijfsleven, NTHR 2018/3, p. 140-147

INLEIDING Veel transacties worden aangegaan door middel van tussenpersonen. Rechtspersonen zijn hierop aangewezen, nu een rechtspersoon als fictie niet ‘zelf’ kan handelen. In onderstaande voorbeelden wordt aangetoond dat inschakeling van tussenpersonen echter niet steeds zonder risico is voor de achterman. Voor de makelaar, de deurwaarder en de notaris lijkt de problematiek redelijk uitgekristalliseerd. Met name […]

Lees Verder

J.G.J. Rinkes, De verplante boom [of niet]: toekomstige schade

Op 15 december 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak[1] gedaan in een zaak betreffende een beschadigde boom. Centraal staat de kwestie dat de boom voorlopig bleef staan, maar dat mogelijk toekomstige schade zou kunnen worden geleden, en hoe deze dan berekend zou moeten worden. Een principe-zaak omdat dit soort schade frequent en op grote schaal […]

Lees Verder

A.L.H. Ernes, ‘Trouwplannen? Plan dan het juiste moment!’

Als u trouwplannen heeft, dan is de datum van de huwelijksvoltrekking momenteel een punt van belang. Vóór of na 1 januari 2018 is uw aandachtspunt. Waarom is dat zo? De reden voor uw afweging is de ‘Wet van 24 april 2017 tot Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de […]

Lees Verder

A.H. Lamers, ‘Flexibilisering van arbeid, de wetgever vist in muf water’

Reeds enkele jaren doet de regering verwoede pogingen om het arbeidsrecht te flexibiliseren. Dit is niet geheel verrassend omdat het werkgeverschap in Nederland bepaald geen sinecure is. Vooral kleine werkgevers denken wel drie keer na voor dat ze iemand een arbeidscontract voor onbepaalde tijd aanbieden. Als de werknemer ziek wordt zijn de gevolgen niet te […]

Lees Verder

Wilt u publiceren in deze blog?

Indien u wilt publiceren in deze blog kunt u een tekst aan de redactie sturen: info@mercaturahonesta.nl De redactie houdt zich het recht voor bijdragen te weigeren. Ton Lamers, webredacteur

Lees Verder

J.G.J. Rinkes ‘Robot – Robotica en recht: Maleficent?’

Er zijn veel dingen waarin robots nu al mensen ondersteunen en helpen, en dat zal snel toenemen. Verwacht wordt dat robots het leven van de mens zullen gaan bepalen, en mogelijk zelfs overnemen. Hoe gaat het recht hiermee om? Deze ontwikkeling wordt vanuit allerlei invalshoeken beschreven. Ik denk bijvoorbeeld aan het boek van Cristina Coteanu, […]

Lees Verder