A.H. Lamers, ‘Uitleg van een eigendomsvoorbehoud in een consignatieovereenkomst. Enige opmerkingen naar aanleiding van ECLI:NL:HR:2016:2984’, NTHR, 2017/2, p. 68-70

Geplaatst op Geplaatst in Publicatie

Enige opmerkingen naar aanleiding van ECLI:NL:HR:2016:2984

In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat een in een consignatieovereenkomst opgenomen eigendomsvoorbehoud zo dient te worden uitgelegd dat deze ook werking heeft jegens een partij die door middellijke tussenkomst van een tussenpersoon/lasthebber heeft gekocht omdat deze uitleg iedere koop en levering toestaat waarbij de eigendom van de viool bij de lastgever blijft. Volgens de Hoge Raad valt niet in te zien dat zulks tot een constructie zou leiden waarvan niet goed valt in te zien dat kopers daaraan niet zouden willen meewerken.

Lees hier het artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *