A.H. Lamers, ‘De zorgplicht als goed huisvader voor een geleende zaak’, TAV, 2017/8, p. 15-19

Geplaatst op Geplaatst in Publicatie

Men zou denken dat iemand die een roerende zaak leent, met betrekking tot die zaak jegens de uitlener een verzwaarde zorgplicht heeft. De lener profiteert immers om niet van het bezit van een ander. Op grond van de regeling inzake bruikleen in boek 7A BW, welke nog stamt uit het tijdperk van het oude BW van 1838, oordeelt de Hoge Raad dat uit deze regeling niet volgt dat aan de verplichting om voor behoud van de geleende zaak ‘als een goed huisvader’ te zorgen, hogere eisen moeten worden gesteld dan de eisen, de andere zorgvuldigheidsnormen, in het BW.

Lees hier het artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *